ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក​ Oregon coast 1

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​ / 2007 / ខែ​​មិថុនា / 26